You are here

Литературната история като провокация към литературознанието

TitleЛитературната история като провокация към литературознанието
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1998
AuthorsЯус, ХРобер
EditorРазбойникова-Фратева, М
Book TitleИсторически опит и литературна херменевтика
Pagination27-87
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
CityСофия
Keywordsлитературна история; херменевтика
Citation KeyЯус1998а