You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is херменевтика  [Clear All Filters]
1998
Яус, Х. Робер. (1998). Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Яус, Х. Робер. (1998). Литературната история като провокация към литературознанието. In М. Разбойникова-Фратева, Исторически опит и литературна херменевтика (pp. 27-87). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".