You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is херменевтика  [Clear All Filters]
Book
Яус, Ханс Робер. 1998. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Book Chapter
Яус, Ханс Робер. 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. In , Исторически опит и литературна херменевтика, 27-87. (Исторически Опит И Литературна Херменевтика). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".