You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is антична култура  [Clear All Filters]
2014
Илиев, Д.. (2014). Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. In В. Герджикова, Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София (Vol. 3, pp. 127-135). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1992
Богданов, Б.. (1992). Старогръцката литература и проблемът за четенето. In Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие (pp. 37-45). София: Просвета. Retrieved from http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/11.pdf