You are here

Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура

TitleЕманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsИлиев, Д
EditorГерджикова, В
Book TitleStudia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София
Volume3
Pagination127-135
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
CityСофия
Keywordsантична култура
Citation KeyИлиев2014