You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ч
Чолова, Цветана. 2003. Севериан Гавалски. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 572–574. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Чолова, Цветана. 1987. Теоретични въпроси на физическата география в средновековната българска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 46-59.
Чолева–Димитрова, Анна. 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In , Българският език през XX век, 312-322. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Чолева–Димитрова, Анна. 2000. За произхода на селищното име Видрица. Българска реч 6. (Българска Реч). 46–48.
Чолева–Димитрова, Анна. 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–111.
Чолева–Димитрова, Анна. 2000. Селищните имена в Радомирско. Българска реч 6. (Българска Реч). 51–55.
Чолева–Димитрова, Анна. 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97-111.
Чой, Куон Джин. 1994. Глайдовата система на корейския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 10–14.
Чобанов, Иван. 1977. Об одной группе поведенческих глаголов в современном русском языке и ее болгарских семантических параллелях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 129–136.
Чобанов, Иван. 1988. XXIII летен семинар за словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126.
Чифлянов, Благой. Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.
Чифлянов, Благой. 1974. Богослужебната реформа на патриарх Евтимий. In , Балкански културни и литературни връзки, 31-41. (Балкански Културни И Литературни Връзки). София: БАН.
Чифлянов, Благой. 1985. Евхологий. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 646-647. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Издателство на БАН.
Чистякова, Марина. 2009. Проложное Житие святой Параскевы Эпиватской по списку НБКМ 167. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33(2). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–50.
Чистякова, Марина. 2008. К уточнению относительной хронологии 1-й и 2-й редакций Простого пролога. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52-70.
Чистякова, Марина. 2008. К уточнению относительной хронологии 1-й и 2-й редакций Простого пролога. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–70.
Чешмеджиев, Димо. 1993. Сто години от рождението на Франтишек Дворник.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–117.
Чешмеджиев, Димо. 1992. Кирил Катански и Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55-60.
Чешмеджиев, Димо & Илиана Кръпова. 1991. Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86-95.