You are here

Фразов акростих

Author: 
Регина Койчева

Фразовият акростих ПРИИМИ ПРꙖЧИСТА ПꙖНИЕ ПРИНЕСЕНИꙖ ТВОЕГО от оригиналния старобългарски Канон на IV глас за Въведение Богородично може да бъде разчетен в Скопския миней (празничен миней от XIII век, който се съхранява в Националната библиотека „Свв. Кирил и Методий” в София под сигнатура НБКМ 522). Канонът в този ръкопис е записан заедно с друг канон, поради което акростихът (образуван от червените инициали на тропарите) се чете на части на стр. 126–135 от снимковия материал на сайта (според номерацията с молив в самия ръкопис: л. 63б–68а) в разпределение: ПРИИ...М (снимка № 126) – И ПР (снимка № 127) – ꙖИЧС с разместване вместо ꙖЧИС (снимка № 128) – ТА П[Ꙗ] (снимка № 129) –– Н[И]Ѥ П (снимка № 130) – [РИ]НѤ (снимка № 132) – СѤНИ (снимка № 133) – Ꙗ Т (снимка № 134) – ВОѤГО (снимка № 135):

http://www.europeana.eu/portal/record/9200114/BibliographicResource_3000096072531.html?start=60&query=what%3A%22%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81+%2F+Slavonic+Manuscript%22&startPage=49&qt=false&rows=24