You are here

Стихотворен акростих

Author: 
Регина Койчева

Стихотворен акростих „Добри Константинови стихове” от цикъла на Константин Преславски великопостни трипеснеци и четирипеснеци

 

ГРАНЕСА ДОБРА КОНЪСТАНЪТИНОВА

СЛАВА КРИЖЬНАꙖ И АПОСТОЛЬСКАꙖ

СЕ СЛОВО ДОБРО _ _ _ _ _ _

_ _ _ А _ АИ НА ТЕЧЕНИИ СЕМЬ

СИ ХВАЛА ДОБРА И СЕ ПꙖНИЕ ꙂꙖЛО

И КРИЖЬНОЕ ПАЧЕ ДОБРО ЕСТЪ БОГА ПꙖТИ

ПРАВИЛА ЧИСТА СИ НА ПОКААНИЕ

ДОБРО ЕСТЪ ПꙖТИ И БОГА СЛАВИТИ

ПО ВЬСЕИ ЗЕМЛИ СЪБЕРꙖТЕ СЕ СЛОВꙖНИ

ХРЬСТА ЖЕ ПОИТЕ [И СЛА]ВИТЕ ДРꙖВО

СЕ ДЬНЬСЬ КРИЖЬНОЕ _ _ ИЖЕ ВꙖРЬНИИ

СЪПАСЕНИЕ _ _ _ СЪТВОРЕНОЕ НА ЗЕМЛИ

ПРИИМИ БОЖЕ МИ ПꙖНИЕ СЕ МАЛОЕ

ПОДАЖДЬ МИ СИЛѪ ПОПЬРАТИ ВРАГА

ПОШТЕНИЕМЬ СИМЬ ПꙖСНЬ СТРАСТОТРЬПЬЧꙖ

СЕ ДОБРО ПꙖНИЕ КОЛЬ ЕСТЪ КРАСЬНО

БОЖИИ БО ДАРЪ ЕСТЪ ТꙖМЬЖЕ ХВАЛИМЪ

ХРЬСТА ДА В[ЪПИЕМЪ]

(Попов 1985: 121, 128–129)

 

              Части от финала на триодния акростих (...БОЖИИ БО ДАРЪ ЕСТЪ ТꙖМЬЖЕ ХВАЛИМЪ ХРЬСТА ДА В[ЪПИЕМЪ]) могат да бъдат прочетени във фрагмент НБКМ 1379 от Жеравненския триод (постен триод от XIII век). Последните два стиха от краегранесието са записани на стр. 13–19 от снимковия материал на сайта (според номерацията с молив в самия ръкопис: л. 7б–10б) в разпределение БОЖИ...И (снимка № 16) – БО Д (снимка № 17) [АРЪ ЕСТЪ] – ТѢМЖ (снимка № 13) – Е ХВА...ЛИМ (снимка № 14) – [ХРЬСТА Д]А ДА В[ЪПИЕМЪ] (снимка № 19):

http://www.europeana.eu/portal/record/9200114/BibliographicResource_3000096072525.html?start=54&query=what%3A%22%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81+%2F+Slavonic+Manuscript%22&startPage=49&qt=false&rows=24