You are here

В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век

TitleВ подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsЗахариева, Й
Book TitleСборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ
Pagination660–669
PublisherЗа буквите – О писменьхь
CityСофия
Citation KeyЗахариева2013