You are here

Говорите на Южна Тракия в изследванията на Любомир Милетич

TitleГоворите на Южна Тракия в изследванията на Любомир Милетич
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume19
Pagination33–36
Citation KeyКитанова2013