You are here

Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата

TitleДа разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsДимитров, Л
Number of Pages422
PublisherФакел
CityСофия
ISBN Number9789544111816
Abstract

Тази книга изследва генезиса, контекста и дискурса на ранната драматургия на А. П. Чехов в пълния й корпус от тринайсет завършени творби. Проследява се как знаменитият автор формира специфичното си мислене за театър, преди да напише своите четири късни канонични пиеси (от ,Найка" до „Вишнева градина"). За първи път на български език се публикуват и осем непревеждани досега негови кратки драматургични произведения.

Citation KeyДимитров2013