You are here

Две богословски концепции и техните граматически регистри в преславската книжнина

TitleДве богословски концепции и техните граматически регистри в преславската книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsПенкова, П
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume37
Pagination15–29
Citation KeyПенкова2013