You are here

Четирите годишни времена в речниците на Владимир Дал и Найден Геров

TitleЧетирите годишни времена в речниците на Владимир Дал и Найден Геров
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsБожилова, М
JournalБългарска реч
Volume8
Pagination18–27
Citation KeyБожилова2002