You are here

Една дълго чакана книга. Афхимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. т. I. C., 2002; т. II, C., 2012

TitleЕдна дълго чакана книга. Афхимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. т. I. C., 2002; т. II, C., 2012
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsИлиева, Т
JournalБългарска реч
Volume19
Pagination76–78
Citation KeyИлиева2013