You are here

Еньовден – опит за интерпретация на обредната семантика и названието

TitleЕньовден – опит за интерпретация на обредната семантика и названието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsПавлова, Н
JournalБългарска реч
Volume7
Pagination26–31
Citation KeyПавлова2001