You are here

Езикът на павликянската книжнина от XVIII в.

TitleЕзикът на павликянската книжнина от XVIII в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsАбаджиева, М
JournalБългарски език
Volume40. Приложение
Pagination262 – 273
Citation KeyАбаджиева2013