You are here

Езикът на политическата коректност в България и Германия

TitleЕзикът на политическата коректност в България и Германия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsХристова, Х
JournalБългарска реч
Volume19
Pagination9–19
Citation KeyХристова2013