You are here

Форми за сегашно време на спомагателния глагол съм в говора на с. Зарово, Солунско

TitleФорми за сегашно време на спомагателния глагол съм в говора на с. Зарово, Солунско
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsКеремидчиева, С
JournalБългарска реч
Volume7
Pagination18–19
Citation KeyКеремедчиева2001