You are here

Числителното име в документалното наследство на Васил Левски

TitleЧислителното име в документалното наследство на Васил Левски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsСимеонова, М
JournalБългарска реч
Volume7
Pagination40–44
Citation KeyСимеонова2001