You are here

Zgodovina politi{\v c}nega gledali{\v s}{\v c}a

TitleZgodovina politi{\v c}nega gledali{\v s}{\v c}a
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsMelchinger, S
Series TitleKnji{\v z}nica MGL
Series Volume131
PublisherMestno gledali{\v s}{\v c}e ljubljansko
CityLjubljana
Notes

Trans. M. Kranjc

Citation KeyMelchinger2000