You are here

Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост

TitleХудожественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2000
AuthorsБенямин, В
Book TitleОзарения
Pagination127 – 160
PublisherКХ - Критика и хуманизъм
CityСофия
KeywordsЛитературна критика; немска; Философия; ХХ век
Notes

Превод от немски.

Citation KeyБенямин2000