You are here

Нови виждания за цар Иван Шишман и края на Търновското царство по данни от средновековните ръкописи

TitleНови виждания за цар Иван Шишман и края на Търновското царство по данни от средновековните ръкописи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsОвчаров, Н, Стоименов, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Pagination64–89
Citation KeyОвчаров1999