You are here

Нови сведения за „българските“ песнопения във византийските ръкописи

TitleНови сведения за „българските“ песнопения във византийските ръкописи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsКирмицакис, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Pagination21–50
Citation KeyКирмицакис1998