You are here

Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език

TitleХетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume19
Pagination99–105
Citation KeyХолиолчев2013