You are here

Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?

TitleЧетенето – нова мода или екзистенциална необходимост?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsПарижкова, Л
JournalОбразование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие
Volume4
Pagination307–314
URLhttp://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf
Citation KeyПарижкова2013c