You are here

Новооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно поетическо послание

TitleНовооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно поетическо послание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsПопов, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Pagination3–17
Citation KeyПопов1997