You are here

Разумно ли е седмокласници да правят литературни анализи (Отговор на нелитературен въпрос)

TitleРазумно ли е седмокласници да правят литературни анализи (Отговор на нелитературен въпрос)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsТеллалова, С
JournalБългарска реч
Volume1
Pagination35–36
Citation KeyТеллалова1995