You are here

свои ѧзыкъ. Старобългарски текстове. Христоматия за университетите. Съст. Татяна Славова, Иван Добрев. С., 1995, 190 с., изд. „График“

Titleсвои ѧзыкъ. Старобългарски текстове. Христоматия за университетите. Съст. Татяна Славова, Иван Добрев. С., 1995, 190 с., изд. „График“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsМечев, К
JournalБългарска реч
Volume1
Pagination43–44
Citation KeyМечев1995