You are here

Учени уважиха паметта на проф. Кирил Мирчев с конференция

TitleУчени уважиха паметта на проф. Кирил Мирчев с конференция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsМанолева, А
JournalБългарска реч
Volume1
Pagination45–47
Citation KeyМанолева1995