You are here

Концептуализация на понятието болест в българския език

TitleКонцептуализация на понятието болест в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsСтойчева, Ж
JournalБългарска реч
Volume18
Pagination22–30
Citation KeyСтойчева2012