You are here

Byzantská kultúra v slovanskom prostred{í v VI.-XII. storo{\v c}{í : k problému recepcie a transformácie