You are here

За употребата на местоименията ти и вие като форми на обръщение в интерсубективното общуване

TitleЗа употребата на местоименията ти и вие като форми на обръщение в интерсубективното общуване
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsГеоргиева, Е
JournalБългарски език
Pagination471 – 477
Citation KeyГеоргиева1991