You are here

Служебният апостол в славянската ръкописна традиция

TitleСлужебният апостол в славянската ръкописна традиция
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsХристова-Шомова, И
Volume2
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
CityСофия
Citation KeyХристова-Шомова2012