You are here

Числителните имена в старобългарските и среднобългарските евангелски текстове

TitleЧислителните имена в старобългарските и среднобългарските евангелски текстове
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsЙенихен, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Pagination60–64
Citation KeyЙенихен1990