You are here

Хилендарската научна библиотека и България – 40 години сътрудничество

TitleХилендарската научна библиотека и България – 40 години сътрудничество
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsМатеич, П
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Pagination3–17
Citation KeyМатеич2012