You are here

Юбилейна конференция на тема „Архиви, професия и образование – реалности и стратегии“ (18–19 април 2012, София)

TitleЮбилейна конференция на тема „Архиви, професия и образование – реалности и стратегии“ (18–19 април 2012, София)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsИванова, М, Величкова, Ц
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Pagination119–124
Citation KeyИванова2012b