You are here

Явлението „синонимия“ в Зографското евангелие на сравнителна основа

TitleЯвлението „синонимия“ в Зографското евангелие на сравнителна основа
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsШатковска, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume13
Pagination39-45
Citation KeyШатковска1989