You are here

За изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г

TitleЗа изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsЯнева, П
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Pagination98-104
Citation KeyЯнева1987