You are here

Международна конференция „Синай и Йерусалим като кръстопът между Изтока и Запада“

TitleМеждународна конференция „Синай и Йерусалим като кръстопът между Изтока и Запада“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsШнитер, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Pagination132–136
Citation KeyШнитер2011