You are here

Честване на Методиевата годишнина във ФРГ

TitleЧестване на Методиевата годишнина във ФРГ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsФилипова, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume9
Pagination122–125
Citation KeyФилипова1985