You are here

Съчинение на индийски учен за старобългарската книжнина

TitleСъчинение на индийски учен за старобългарската книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsБъчваров, Я
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume8
Pagination115–118
Keywordsreviews; рhistory
Citation KeyБъчваров1984