You are here

Ценно издание на славянския превод на съчинението на Григорий Нисийски „За устройството на човека“

TitleЦенно издание на славянския превод на съчинението на Григорий Нисийски „За устройството на човека“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsИлиева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Pagination95–98
Citation KeyИлиева2010a