You are here

Свищовски дамаскин : Новобългарски паметникъ отъ XVIII век

TitleСвищовски дамаскин : Новобългарски паметникъ отъ XVIII век
Publication TypeBook
Year of Publication1923
AuthorsМилетич, Л
Series TitleБългарски старини
Series Volume7
PublisherПридворна печатница
CityСофия
Citation KeyМилетич1923