You are here

Възрожденски пътеписи

TitleВъзрожденски пътеписи
Publication TypeBook
Year of Publication1969
AuthorsГюрова, С
Series TitleБиблиотека Възрожденска книжнина
Number of Pages568
PublisherБългарски писател
CityСофия
Keywordsвъзрожденска литература; пътеписи
Notes

Съдържа откъси от пътеписи на Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. К. Джинот, Ив. Богоров, Л. Каравелов, Т. Икономов, Н. Живков, Ил. Блъсков, К. Петров, Ст. Панаретов, Ст. Бобчев и М. Дринов и речник на непознатите думи от Ал. Кюркчиев

Citation KeyГюрова1969