You are here

Христолошке распре у XII веку и поjава нових сцена у апсидалном декору византиjских црква

TitleХристолошке распре у XII веку и поjава нових сцена у апсидалном декору византиjских црква
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1966
AuthorsБабић, Г
JournalЗборник за ликовне уметности
Volume2
Pagination11–49
Citation KeyБабић1966