You are here

Изразяване на учтивост в съвременния български книжовен език

TitleИзразяване на учтивост в съвременния български книжовен език
Publication TypeThesis
Year of Publication2009
AuthorsПаскалев, Н
DegreePhD
Number of Pages217
UniversityБАН
CityСофия
Thesis TypemastersPhD
Citation KeyПаскалев2009