You are here

Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация

TitleИзяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация
Publication TypeBook Chapter
Year of PublicationSubmitted
AuthorsАлексова, К, Трендафилова, А
Book TitleСборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013
PublisherПловдивски университет „Паисий Хилендарски“
CityПловдив
Citation KeyАлексова2013