You are here

Ценен принос към изследването на материалната и на духовната култура на Първото българско царство

TitleЦенен принос към изследването на материалната и на духовната култура на Първото българско царство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsЯнакиева, Ц, Стоянова, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Pagination85–92
Citation KeyЯнакиева2009