You are here

Ярко присъствие в славистичната наука (Проф. Александър Наумов на 60 години)

TitleЯрко присъствие в славистичната наука (Проф. Александър Наумов на 60 години)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsСтанчев, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Pagination79–84
Citation KeyСтанчев2009