You are here

Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica

TitleBibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsИванова, К
Number of Pages722
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов"
CityСофия
Keywordsагиография; Ръкописи – славянски; Славянска литература – изследвания; Средновековна литература
Citation KeyИванова2008а
Full Text

= BHBS